Čerpací technika velkoobchod-maloobchod

Technická pomoc (denně 7 - 19 h.)
+420 724 822 688

Úspora energie = úspora financí

Náklady na vytápění tvoří velkou část výdajů domácností a je nutné tedy přemýšlet o úsporách a dále také o možnosti omezování plýtvání elektrickou energií. S tím souvisí ve velké míře v dnešní době tolik opakovaná otázka udržitelného rozvoje. Nákupem inteligentního oběhového teplovodního čerpadla řady STAR docílíte výrazné roční úspory energie. Hlavním cílem používání oběhových čerpadel je snížení elektrické energie = ekonomická úspora, a tím pádem samozřejmě i snížení množství vypouštěných škodlivých emisí do ovzduší.

Principem těchto čerpadel je, že optimalizují výkon topných systémů svou okamžitou reakcí a tím šetří energii. Jsou vhodná jak pro dvoupotrubní vytápěcí systémy, tak pro podlahové topení. Další výhodou je speciální a konstantní řízení průtoku a v neposlední řadě velmi nízká hlučnost motoru.